re-integration - spoor 2

tweede spoor traject

Van een tweede spoortraject is sprake in het tweede ziektejaar wanneer je je moet oriënteren op een functie bij een andere werkgever.

Het tweede spoortraject is opgebouwd uit 3 fases:

 1. Vooronderzoek.
 2. Jobmarketing.
 3. Coaching bij nieuwe start.

Fase 1: Vooronderzoek tweede spoor re-integratietraject

 • Intake en kennismaking. Belangrijk doel is kennismaken, vertrouwen (wederzijds) winnen en leren omgaan met de situatie. Werknemers willen vaak vasthouden aan het dienstverband bij de huidige werkgever, echter, tweede spoor betekent dat ook elders gezocht moet worden. Er is sprake van een vorm van ‘verlies van zekerheid’ die verwerkt moet worden.
 • Kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden in kaart brengen. Er wordt gekeken naar het opleidingsniveau, de aard van werkzaamheden, het ziektebeeld en de baankansen. Er wordt contact gelegd met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige in verband met de belastbaarheid. Vraagstukken die aan bod komen zijn:
  • Wat zijn je capaciteiten en competenties?
  • Wat zijn de beperkingen fysiek en psychisch?
  • Welk gedrag vertoon je onder druk/spanning?
  • Wat voor baan is passend en kan jij aan?
  • Naar welke potentiele werkgevers moet gekeken worden en welke zijn realistisch?
 • Werkplan. Het vooronderzoek levert de input voor het werkplan wat vooral is gericht op het effectief benaderen van de arbeidsmarkt. Dit werkplan wordt zowel naar de werkgever als naar de werknemer gecommuniceerd en vormt een belangrijk onderdeel van de rapportage in belang van de Wet Poortwachter. Gedurende het traject wordt de werkgever op de hoogte gebracht van de voortgang.

Fase 2. Jobmarketing

 • Profilering en pitching (zich onderscheiden en werken aan een concurrerende positie op arbeidsmarkt).
 • In kaart brengen van je ‘persoonlijke arbeidsmarkt’ (functieprofiel maken).
 • Opzetten van een professioneel CV.
 • Opbouwen netwerk: hoe leg je nieuwe contacten en onderhoud je deze  (70% van alle vacatures wordt op basis van netwerken ingevuld!)?
 • Ik stel mijn netwerk waar mogelijk open.
 • Gebruik LinkedIn en andere social media.
 • Gebruik CV- en vacaturebanken, vacature analyse.
 • Sollicitatietraining en –begeleiding (voorbereiding en evaluatie van gesprekken).

Fase 3. Coaching bij nieuwe start

 • Na de start in een nieuwe baan onderhoud ik gedurende 3 maanden contact in een klankbord/nazorgfunctie. Vaak werk ik eerst met een proefplaatsing of detachering. Verder wordt gekeken welke consequenties het accepteren van een nieuwe baan met lager salaris heeft op de persoonlijke situatie, en hoe dit het recht op uitkeringen beïnvloedt.
 • Er is doorlopende begeleiding met een zeer persoonlijke benadering met een vast aanspreekpunt. In persoonlijke gesprekken, maar ook per telefoon en e-mail geef ik antwoord op alle vragen van de werknemer en werkgever.
 • Regelmatig is er sprake van een tussenfase waarbij gewerkt wordt of aandacht besteed wordt aan:
  • Bij- of omscholing (ontwikkelen van de benodigde vaardigheden of kennis voor beoogde nieuwe functie).
  • Fysieke of psychische weerbaarheid.
  • Sociale vaardigheden.