outplacement - individueel

van bedreiging naar uitdaging

Van outplacement is sprake wanneer je je (vrijwillig of gedwongen) moet oriënteren op een functie bij een andere werkgever. Het traject helpt je ook het verlies van je baan te verwerken en te ontdekken op welke wijze je je loopbaan kunt vervolgen.

Het outplacementtraject is opgebouwd uit 3 fases:

 1. Loopbaanheroriëntatie.
 2. Jobmarketing.
 3. Coaching bij nieuwe start.

Fase 1. Loopbaanheroriëntatie

 • Het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties en wensen en mogelijkheden ten aanzien van de verdere loopbaan.
 • Het verkennen van de (kansen op) de arbeidsmarkt en het bepalen van een realistische zoekrichting.
 • Een concreet ontwikkelings- en actieplan, waarin de noodzakelijk stappen staan om de gewenste loopbaanrichting te bereiken, waaronder een eventueel opleidingsplan.

Fase 2. Jobmarketing

 • Profilering en pitching (zich onderscheiden en werken aan concurrerende positie op arbeidsmarkt).
 • In kaart brengen van je ‘persoonlijke arbeidsmarkt’ (functieprofiel maken).
 • Opzetten van een professioneel CV.
 • Opbouwen netwerk: hoe leg je nieuwe contacten en onderhoud je deze  (70% van alle vacatures wordt op basis van netwerken ingevuld!).
 • Gebruik LinkedIn en andere social media.
 • Gebruik CV- en vacaturebanken, vacature analyse.
 • Sollicitatietraining en –begeleiding (voorbereiding en evaluatie van gesprekken).

Fase 3. Coaching bij nieuwe start

 • Na de start in een nieuwe baan onderhoud ik gedurende 3 maanden contact in een klankbord/nazorgfunctie.

Wat levert outplacement op?

 • Inzicht in eigen functioneren en ambities.
 • Een duidelijk beeld van kwaliteiten, vaardigheden en zwaktes.
 • Een realistisch toekomstperspectief.
 • Ondersteuning en een klankbord bij de zoektocht naar nieuw werk.
 • In veel gevallen een passende baan buiten de huidige organisatie.