Tweede Spoor Reïntegratie: werken naar vermogen en herplaatsen met aandacht!

Van een tweede spoortraject is sprake in het tweede ziektejaar wanneer je je moet oriënteren op een functie bij een andere werkgever.

Bij twijfel of het zinvol is om een Spoor 2 traject op te starten kan eerst gekozen worden voor een haalbaarheidsonderzoek.

Een tweede spoor traject is opgebouwd uit 3 fases:
Vooronderzoek met loopbaanheroriëntatie, jobmarketing en coaching bij een nieuwe start.

Fase 1 Vooronderzoek

 • Intake en kennismaking. Belangrijk doel is kennismaken, vertrouwen (wederzijds) winnen en leren omgaan met de situatie. Aandacht voor het verlies.

 • Kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden brengen we in kaart. We kijken naar het opleidingsniveau, de aard van gewenste werkzaamheden, het ziektebeeld en de (regionale) baankansen. We leggen contact met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige in verband met de belastbaarheid.

 • Het vooronderzoek levert de input voor een werkplan. Dit werkplan vormt een belangrijk onderdeel van de rapportage in belang van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Fase 2: Jobmarketing

 • Profilering m.b.t. passende arbeid. Hoe en wat communiceer je i.v.m. je beperkingen?

 • In kaart brengen van je ‘persoonlijke arbeidsmarkt’ (passend, relevant functieprofiel maken). Focus op mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

 • Opzetten van een professioneel cv en LinkedIn profiel.

 • Opbouwen netwerk: hoe leg je nieuwe contacten en onderhoud je deze? Ik stel mijn netwerk, waar mogelijk, open.

 • Gebruik van LinkedIn en andere social media.

 • Gebruik van relevante vacature sites, vacature analyse.

 • Sollicitatietraining en –begeleiding (gerichte voorbereiding van gesprekken).

Fase 3: Nieuwe start

 • Na de start in een nieuwe baan onderhoud ik contact in een klankbord/nazorg rol. Vaak werk ik eerst met een proefplaatsing of detachering. Verder kijken we naar de consequenties van het accepteren van een nieuwe baan op de persoonlijke situatie.

 • Er is doorlopende begeleiding met een persoonlijke benadering en een vast aanspreekpunt.

 • Regelmatig is er sprake van een tussenfase waarbij we werken of aandacht besteden aan gerichte scholing, weerbaarheid en/of ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Een Spoor 2 traject: wat levert het op?